מסכים/ה לקבל דברי פרסום

04-6010522

דינה סאיג .סייעת מוסמכת

דינה אחראית, מקצועית ומסורה לעבודתה, מאירת פנים ובעלת אוזן קשבת לכל מטופל ומטופלת.